Plan lekcji I Zastępstwa I Dyżury nauczycieli I Terminy spotkań z rodzicami I Kontakt I                                        

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015 odbędzie się
1 września 2014 o godz. 8.30 w RCK w Pile Plac Staszica 1

Rekrutacja 14-15

PODRĘCZNIKI DO KLAS I LO, T I ZSZ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

 

 

Strona główna

Archiwum wiadomości

 

Statut szkoły

Szkolny system oceniania

Program wychowawczy

Organizacja roku szkolnego

Oferta edukacyjna

Pracownicy

Historia szkoły

Patron szkoły

Samorząd Uczniowski

Fundacja Nasza Szkoła

Stowarzyszenie Klasa Policyjna w Pile

Nasze zainteresoawnia

Informacje dla nauczycieli

Dyplomy i podziękowania

Zdjęcia

Uczniowie ZSP nr 2 w Pile na IX Przystanku PaT w Koninie

PaT Konin

W dniu 5 lipca br. uczniowie klas I i II  LO w ramach Rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” i programu Komendy Głównej Policji „Profilaktyka a Ty” brali udział w spotkaniu społeczności PaT. W czasie tego spotkania odkrywając swoje talenty uczestniczyli w warsztatach kulturalnych prowadzonych przez renomowanych instruktorów (fotografia), spotykali się z ciekawymi ludźmi z pierwszych stron gazet, oglądali pokazy, min. akrobacje lotnicze grupy „Żelazny”, występy orkiestry policyjnej. Mieli również okazje na zawarcie nowych znajomości. Ostatnim etapem tej ogólnopolskiej imprezy była wielka manifestacja jedności młodzieży odrzucającej uzależnienia i promującej swoja obecnością bezpieczeństwo podczas przemarszu przy dźwiękach bębnów ulicami miasta. Uczniami opiekowali się nauczyciele: Leszek Brzozowski, Kinga Mikołajewska, Roman Powolny a z ramienia KPP w Pile współorganizator wycieczki kom. Andrzej Latosiński.
Autor informacji: Roman Powolny
05.07.2014


Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/14

Zakonczenie roku szkolnego

27 czerwca 2014 roku o godzinie 8.30 w auli naszej szkoły odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2013/14.Pani dyrektor Maria Kubica przedstawiła osiągnięcia uczniów w mijającym roku szkolnym oraz wręczyła najlepszym uczniom świadectwa z wyróżnieniem. Wśród wyróżnionych osób znalazły się: z klasy 1aLO Marta Ostojska, z klasy 1cLO Ewelina Pomagalska i Karolina Senska, z klasy 2aLO Angelika Burdziak i Ewelina Piotrowska, z klasy 2bLO Klaudia Dudek i Tomasz Zając, z klasy 2cLO Agnieszka Mazur, z klasy 2dLO Paulina Zborowska, z klasy 1lT Weronika Fierkowicz oraz z klasy 2lT Kinga Wawrzyniak i Paulina Cieślik. Uroczystość prowadziły uczennice klasy 3lT-Natalia Todorović i Patrycja Jelińska. Zakończenie roku uświetniły swoimi występami: Magdalena Kujawska(3lT),Justyna Ratajewska (3lT) oraz Kinga Wawrzyniak(2lT);nad oprawą muzyczną czuwał Mateusz Rejment (2lT). Uczniom i nauczycielom życzymy udanego i bezpiecznego wypoczynku! Do zobaczenia 1 września 2014 roku!
Autor informacji: Katarzyna Piszczek
27.06.2014


Turniej Honorowego Krwiodawstwa "Młoda krew ratuje życie"

Mloda krew ratuje zycie

W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie naszej szkoły kolejny raz wzięli udział w Turnieju Honorowego Krwiodawstwa "Młoda krew ratuje życie". 55 członków Koła Honorowego Krwiodawstwa oddało łącznie 49,5 litra krwi! Wszystkim krwiodawcom gratulujemy i dziękujemy za szerzenie tak szlachetnej idei. Życzymy zdrowych i pełnych radości wakacji! Opiekunka Koła Honorowego Krwiodawstwa - pani Jadwiga Chuchla.

 

Autor informacji: Jadwiga Chuchla
27.06.2014


Rytm "Wolnych Serc"

Rytm Wolnych Serc

Młodzież naszej szkoły wzięła udział w Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki zorganizowanym w dniu
14 czerwca 2014 roku. Tego dnia mieszkańcy wszystkich większych miast w Polsce wyrażają poparcie dla życia bez uzależnień. Nasi uczniowie wraz ze słuchaczami Szkoły Policji w Pile oraz policjantami Komendy Powiatowej Policji w Pile w sobotę 14 czerwca o godz. 16.30 na
ul. Śródmiejskiej w Pile wykonali wspólny gest- gest Rytmu "Wolnych Serc". Serc wolnych od uzależnień, przemocy i obojętności wobec drugiego człowieka. Każdy z nas może włączyć się w promowanie mody na życie wolne od uzależnień- życie zgodne z normami społecznymi i troską
o bezpieczeństwo własne i najbliższych. Opiekunem młodzieży była pani Anna Kucharska
.
Autor informacji: Anna Kucharska
16.06.2014


Kampania edukacyjna  "Segregacja nie jest trudna - wystarczy tylko chcieć"

Konkurs Segregacja smieci

Nasza szkoła wzięła udział w kampanii edukacyjnej prowadzonej pod hasłem "Segregacja nie jest trudna - wystarczy tylko chcieć" przeprowadzanej przez Związek Międzygminny "Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi". W ramach tej kampanii ogłoszono konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych na "Prezentację multimedialną promującą segregację odpadów". I miejsce
i główną nagrodę - laptopa otrzymała nasza uczennica z kl. 1c LO Zuzanna Zielińska.
GRATULUJEMY!  Opiekunem uczennicy była pani Bożena Kaczmarek.


Autor informacji: Bożena Kaczmarek
13.06.2014


Zbiórka pieniędzy

 

10.06.2014 r. odbyła się w naszej szkole zbiórka pieniędzy przeznaczonych na pomoc poszkodowanym na skutek powodzi na Bałkanach. W akcję charytatywną  zaangażowały się uczennice klasy II b LO Angelika Dorosz i Klaudia Dudek. Zebrane pieniądze zostały wpłacone na konto Fundacji Axel Springer zajmującej się pomocą humanitarną w Serbii. Organizatorką akcji była p. Danuta Wolny.

Autor informacji: Lidia Gadzinowska
10.06.2014


XXX wykład on-line w ramach projektu „eSzkoła - Moja Wielkopolska”

wyklad eSzkola

09.06.2014 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w XXX wykładzie on-line w ramach projektu „eSzkoła - Moja Wielkopolska”. Wykład pt. „Społeczeństwo obywatelskie a łamanie praw człowieka – analiza przypadków” poprowadził dr Bartosz Hordecki z WNPiD. Wykład był w całości oparty na case studies. Założenie metodyczne tych zajęć opiera się na przedstawieniu przez prowadzącego kilkunastu sytuacji, które zaistniały naprawdę, a w których doszło do naruszenia praw człowieka. Następnie udostępniono wypowiedzi różnych osób komentujących wydarzenie- za każdym razem jednak interpretacja sytuacji była odmienna i niejednoznaczna. Prowokowało to młodzież do dyskusji i wyrażania opinii na dany temat- podkreślić należy, że opinie te skrajnie różniły się miedzy sobą, dotyczyły bowiem zjawisk bardzo bliskich każdemu człowiekowi: wolność słowa a prawa religijne, wolność osobista a prawo do bezpieczeństwa). Organizacją wykładu w naszej szkole zajmowały się p. Hanna Rewolińska i p. Anna Kucharska.
10.06.2014


VI Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych "Klasa Policyjna Roku 2014"

VI Turniej Klas Policyjnych

Nasza szkoła była współorganizatorem VI Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych, który odbył się w dniach 5-6 czerwca. W konkurencjach turniejowych brała również udział drużyna z naszej szkoły. Zmagania dotyczyły czterech konkurencji: test z zakresu wiedzy o policji, test sprawności fizycznej, test w zakresie umiejętności strzeleckich i udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W turnieju rywalizowało ze sobą 25 szkół z całej Polski.  Po dwudniowych zmaganiach wyłoniono najlepsze klasy o profilu policyjnym: I miejsce i zaszczytny tytuł "Klasa Policyjna Roku 2014" zdobył Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku, II miejsce wywalczyła drużyna XV Liceum Ogólnokształcącego im. rtm. Witolda Pileckiego w Katowicach, a III miejsce przypadło w udziale naszej szkole. Patronat nad turniejem objął Komendant Główny Policji, Starosta Pilski, Prezydent Miasta Piły oraz NSZZ Policjantów przy Szkole Policji w Pile.
Autor informacji: Anna Kucharska
09.06.2014


Szkolny Konkurs Plastyczny ''Kobieta a alkohol"

Konkues plastyczny

W maju 2014 r. uczniowie klas 1 a i 1 b LO wzięli udział w konkursie plastycznym  o tematyce prozdrowotnej. Celem konkursu było propagowanie trzeźwości, zwrócenie uwagi na szkodliwość picia alkoholu  przez kobiety w ciąży i promowanie zdrowego stylu życia. Konkurs został rozstrzygnięty 05.06 2014 r. I miejsce zajął Wojciech Grabowski,kl.1 b, II miejsce: Weronika Kubiś,kl.1b, III miejsce: Kinga Mrotek, kl. 1b.Wyróżniono także prace Kornelii Niewiadomskiej z kl.1a i Agaty Nowak z kl.1 b. Konkurs zorganizowały p. Danuta Wolny i p. Lidia Gadzinowska.


Autor informacji: Lidia Gadzinowska
10.06.2014


Międzynarodowy Dzień Telefonu Zaufania dla Dzieci

Telefon zaufania

Z okazji Międzynarodowego Dnia Telefonu Zaufania dla Dzieci, Rzecznik Praw Dziecka - Marek Michalak wdrożył kampanię mającą na celu uczulenie młodych ludzi na to, że nikt nie ma prawa łamać ich praw, zagwarantowanych w Konwencji Praw Dziecka. Młodzi ludzie powinni też wiedzieć, gdzie mogą szukać pomocy w przypadku pojawienia się problemu. Link do spotu promującego kampanię: http://www.youtube.com/watch?v=UazLHvfNXc0.


Autor informacji: Danuta Wolny
09.06.2014


Program "ARS, czyli jak dbać o miłość?"

ARS

05.06.2014 zakończył się w klasie II c LO cykl zajęć pt.„ARS, czyli jak dbać o miłość ?”. Edukacja zdrowotna stanowi istotne narzędzie w profilaktyce uzależnień. Państwowa Inspekcja Sanitarna
w ramach Projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych" współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, zorganizowała realizację programu edukacyjnego "ARS, czyli jak dbać
o miłość?" dla szkół ponadgimnzjalnych. Wyjątkowość programu polega na nowoczesnym podejściu do profilaktyki uzależnień, opartym o wartości uznawane przez młodych ludzi. Program zakłada kompleksowe podejście do profilaktyki uzależnień, jest nakierowany na ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież(np. alkoholu, tytoniu, narkotyków i dopalaczy), także
w kontekście przyszłych ról rodzicielskich i został objęty honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Po zajęciach uczestnicy otrzymali pamiątki z zajęć w postaci książeczki, broszurki oraz ulotek dla rodziców. Zajęcia prowadziła pedagog Danuta Wolny.
Autor informacji: Danuta Wolny
05.06.2014


Święto Wolności

25 rocznica wolnych wyborow

04 czerwca 2014 r. przypada 25. rocznica pierwszych wolnych wyborów  w  1989 roku. Dzień ten symbolicznie nazwiemy „Dniem Wolności”. Z tej okazji młodzież naszej szkoły pod kierunkiem nauczycieli historii: p. Kingi Mikołajewskiej i p. Leszka Brzozowskiego przygotowała wystawę
i prezentację multimedialną, która przybliżyła społeczności szkolnej genezę i skutki tamtych wydarzeń z kart historii Polski. 04 czerwca 1989 roku pokonaliśmy komunizm. Czerwcowe wybory choć były tylko częściowo demokratyczne, to zapoczątkowały szereg zmian w Polsce. Dlatego tak ważne jest wspólne świętowanie i przeżywanie polskiej wolności.

Autor informacji: Kinga Mikołajewska
04.06.2014


XV Szkolny konkurs ortograficzny dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej

XV Konkurs ortograficzny

03 czerwca 2014 roku odbył się XV Szkolny konkurs ortograficzny dla uczniów zasadniczej szkoły zawodowej. W konkursie wzięli udział przedstawiciele klas: I f, II f, I w, II w, III f zasadniczej szkoły zawodowej. Najmniej błędów ortograficznych i interpunkcyjnych popełniła uczennica klasy I f Magdalena Jakubowska, która zajęła I miejsce, natomiast wyróżnienie otrzymała uczennica tej samej klasy Patrycja Rewers.Gratulacje!
 

Autor informacji: Bożena Fonrath
03.06.2014


Opiekun strony: mgr inż.Izabela Toboła